Najważniejsze informacje

Uczestnictwo w biegu jest całkowicie bezpłatne. Jeśli chcesz wziąć udział zarejestruj się. Niepełnoletni uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność opiekuna w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.

Uczestnicy biegu mają obowiązek weryfikacji swoich danych oraz odebrania pakietów startowych. Biuro Zawodów będzie czynne w wtorek 30 kwietnia od godziny 17.00 do 19.00 oraz w dniu wydarzenia – środa 1 maja 2024 r. – w godzinach od 8.00 do 10.30 w Centrum Informacji na terenie toru regatowego Malta.

Osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi mogą uzyskać wszystkie potrzebne informacje od konsultantów UMWW, którzy będą dostępni w środę 1 maja 2024 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

Do udziału w wydarzeniu zostali również zaproszeni beneficjenci Funduszy Europejskich, którzy będą informować o zrealizowanych projektach i ich efektach.